matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
>>> oliwka77: Obwód trapezu równoramiennego jest równy 30 cm, a odcinek łączący środki przekątnych trapezu ma długość 1, 5 cm. Wiedząc że w ten trapez można wpisać okrąg oblicz: a) długość podstawy trapezu b) długość średnicy okręgu wpisanego w ten trapez c) długość odcinka łączącego punkty stycznośći ramion z tym okręgiem
10 gru 17:49
Bogdan: rysunek a) Ponieważ w trapez można wpisać w okrąg, to a + b = 2c a + b + a + b = 30 ⇒ a + b = 15
 a − b 
e =

⇒ a − b = 2e ⇒ a − b = 3
 2 
Rozwiąż układ równań: a + b = 15 i a − b = 3
10 gru 19:04
Bogdan: rysunek Po wyznaczeniu w punkcie a) długości podstaw a oraz b z równości a + b = 2c wyznacz c,
 a − b 
z równości e =

wyznacz e, wreszcie korzystając z twierdzenia Pitagorasa wyznacz
 2 
2r.
10 gru 19:30
B: rysunekc) |OF| = |ON| = r = 1.56 − policzone w poprzednim podpunkcie |OE| = 12 * a+b2 = 3.75 ΔONE ~ ΔOPN (kkk) |∡ONE| = |∡OPN| |∡NOE| = |∡PNO| zatem, ||PN||ON| = |ON||OE||PN|1.5 6 = 1.5 63.75 ⇒ 3.75 * |PN| = 13.5 ⇒ |PN|=3.6 |MN| = 2 * |PN| = 2 * 3.6 = 7.2
3 lis 15:33