wykorzystanie ładowności, współczynnik wypełnienia, pojazdu arazam: Samochód ciężarowy w ramach pracy tygodniowej (pracuje 2 dni w tygodniu). Realizuje przewóz w sztukach przesyłki średnio po 3 sztuki w każdym kursie ładownym. Objętość każdej sztuki ładunku wynosi 6m3 , natomiast jej waga jest równa 800 kg. W ciągu dnia samochód wykonuje po 2 kursy przejeżdżając w każdym kursie 400 km, z czego 350 km w stanie ładownym. Przestrzeń ładunkowa samochodu to 77m3, natomiast jego ładowność 15 ton. A) oblicz współczynnik wykorzystania ładowności. B) oblicz współczynnik wykorzystania przebiegu C) oblicz współczynnik wykorzystania przestrzeni ładunkowej D) oblicz wykonaną w ciągu tygodnia pracę przewozową. Całościowe zadania : http://zapodaj.net/353ae2ed5072f.jpg.html
13 cze 20:05
mateusz:
23 mar 22:05