Tożsamość tryg: Wykazać tożsamość
1 

− sin α * cos α = ctg α * cos2 α
tg α 
13 mar 18:49
Janek191:
 1 1 cos α 
P = ctg α *cos2α =

*( 1 − sin2α) =


* sin2α=
 tg α tg α sin α 
 1 
=

− sin α* cos α = L
 tg α 
13 mar 19:45