matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
POMOCY !!! Wojtek: Udowodnij, że jeżeli środkowa trójkąta równa się połowie boku, do którego została poprowadzona, to trójkąt jest prostokątny.
24 lis 20:24
Bogdan: Gdzie jest położony środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym ?
24 lis 20:29
Wojtek: nie podane
24 lis 22:00
Bogdan: To Ciebie pytałem, gdzie jest położony środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym. Ta informacja nie jest podana w zadaniu, bo autor zadania przyjął, że uczeń zna własności trójkąta prostokątnego i zna położenie środka okręgu opisanego na każdym trójkącie, w tym na trójkącie prostokątnym.
24 lis 22:39
Wojtek: to oki to już wiem ale jak pomoże mi to udowodnić że jest to trójkąt prostoątny
24 lis 22:52