trapez prostokatny agulka252: Trapez prostokątny ma podstawy długości 3 cm i 6 cm oraz ramiona długości 4 cm i 5 cm. Ramiona przedłużono aż do punktu przecięcia. Oblicz obwody powstałych trójkątów.
4 lis 14:03
godzio187: rysunek
 AB BC 
ΔABE∼ΔDCE =>

=

 DC CE 
 AB AD 

=

 DC DE 
AB BC 

=

DC CE 
6 5 

=

3 y 
 5 
2=

 y 
y=2,5
AB AD 

=

DC DE 
 4 
2=

 x 
x=2 ΔABE=6+5+2,5+4+2=19,5 ΔDCE=3+2+2,5=7,5
4 lis 15:27