Hm..pilne Pawex: Dorosły człowiek wykonuje średnio 12 oddechów na minutę, każdorazowo wdychając około 0,5dm3 powietrza. Oblicz ile dm3 tlenu zużywa człowiek w ciągu jednej godziny? Zawartość tlenu w wydychanym powietrzu : 16,40%
1 lis 13:57