Wieolmian Marcinek: Suma reszt jakie otrzymujemy dzielac wielomian W(x) = (x 2 + qx + p)(x − q) przez dwumiany (x +√3 −√2) i (x +√2 −√3) jest równa (−4p), gdzie p /= 0. Oblicz W(2).
6 mar 17:54
Wazyl: Było niedawno. poszukaj w historii.
6 mar 17:56
6 mar 18:12