Wykaż, że figlarz: Dane są : ciąg arytmetyczny (an) n∊N+ oraz funkcja liniowa f(x)=ax+b, gdzie a,b są ustalonymi liczbami rzeczywistymi. Wykaż, że ciąg (bn), gdzie bn=f(an), jest również ciągiem arytmetycznym.
14 sty 22:15
figlarz: Proszę o pomoc, bo nie wiem, jak się za to zabrać w ogóle..
14 sty 22:17