szkicowanie wykresu funkcji vlodeck: Naszkicuj wykres funkcji f, określonej w zbiorze liczb rzeczywistych, która spełnia jednocześnie następujące warunki: − zbiorem wartości funkcji f jest przedział <−1, 5) − funkcja f jest okresowa, a jej okresem zasadniczym jest liczba − funkcja f jest rosnącą w każdym z przedziałów <6k, 4 + 6k>, gdzie k € C − f(x) = 2⇔(x= −1 + 6k ∧k € C)
7 sty 18:58