matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
szkicowanie wykresu funkcji vlodeck: Naszkicuj wykres funkcji f, określonej w zbiorze liczb rzeczywistych, która spełnia jednocześnie następujące warunki: − zbiorem wartości funkcji f jest przedział <−1, 5) − funkcja f jest okresowa, a jej okresem zasadniczym jest liczba − funkcja f jest rosnącą w każdym z przedziałów <6k, 4 + 6k>, gdzie k € C − f(x) = 2⇔(x= −1 + 6k ∧k € C)
7 sty 18:58