help! Wydi: Do zbiornika o pojemności 700m3 można doprowadzić wodę dwiema rurami. W ciągu jednej godziny pierwsza rura dostarcza do zbiornika o 5m3 wody więcej niż druga rura. Czas napełniania zbiornika tylko pierwszą rurą jest o 16 godzin krótszy od czasu napełniania tego zbiornika tylko drugą rurą. Oblicz, w ciągu ilu godzin pusty zbiornik zostanie napełniony, jeśli woda będzie doprowadzana przez obie rury jednocześnie.
18 paź 13:45
tim: Wchodzę.
18 paź 13:59
tim: I rura II rura Wydajność (m3 na godzinę) I − x + 5 m3 / h II − x m3 / h Czas napełniania 700m3 I − (t − 16)h II − t h Ilość wody = wydajność * czas napełniania {(x + 5)(t − 16) = 700 {xt = 700 Po rozwiązaniu: Wydajność (m3 na godzinę) I − 17,5 m3 / h II − 12,5 m3 / h Czas napełniania 700m3 I − 40 h II − 56 h W ciągu godziny obydwie rury napełnianią 17,5 + 12,5 = 30 m3. W ciągu ilu godzin napełniią cały zbiornik? Odp podaj z dokładnością do minut.
18 paź 14:03
Wydi: W 23h 20min emotka Dzięki TIM
25 paź 17:52