Proszę Pomóżcie KłapołuchyJack: Podaj pierwiastki wielomianu W(x) i określ krotność każdego z nich, jeśli: a) W(x)=(x2+10x+25)2(x2−25)(x2+ x+6) b) W(x)= (2x−1)(4x2−4x+1)(2x2+8) c)W(x)= (2x−1)(4x2−4x+1)(2x2+8) d)W(x)=(x2−9)(x2+6x+9)
11 gru 20:17