Średnia ważona Zuza: Oblicz średnią ważoną liczb 3, 8, 8, 8, 32, 34, 35, jeżeli liczby parzyste mają wagę 0,4, a liczby nieparzyste 0,6.
10 gru 10:45
Neko:
23 mar 21:35
xyz: liczba1 * waga1 + liczba2 * waga2 + liczba3 * waga3 + ... wszystko dzielone przez waga liczby 1 + waga liczby 2 + waga liczby 3 + ...
23 mar 21:39
równia:
 3 * 0,6 + 3 * 8 * 0,4 + 32 * 0,4 + 34*0,4+35 *0,6 
śrw =

 0,6 + 3 * 0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,6 
24 mar 08:47