matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
Twierdzenie cosinusów Andrzej: W trójkącie boki mają długość a,b,c natomiast miary kątów są odpowiednio równe α, β, γ. Wykaż, że jeśli a*cosβ=b*cosα, to ten trójkąt jest równoramienny. Proszę o pomoc. Jak to zrobić z wykorzystaniem tw. cosinusów
1 gru 20:32
Andrzej: Jak to zrobić?
1 gru 20:54
Panko: dołóż tw sinusów a/b = sinα/sinβ a/b= cosβ/cosα = sinα/sinβ⇒ sinαcosβ= cosαsinβ ⇒ sin(α−β)=0 ⇒α=β ( bo α−β=180 nie jest mozliwe)
1 gru 21:26