FUNKCJA KWADRATOWA - MIEJSCA ZEROWE Wiesław: Udowodnij, że funkcja kwadratowa f(x)=2x2+(2+3)x+3 ma dwa różne miejsca zerowe, a następnie oblicz wartość wyrażenia będącego sumą odwrotności kwadratów tych miejsc zerowych.
19 paź 09:38
Bizon: ...licz Δ
19 paź 10:51
Wiesław: wychodzi mi że
22 22 

2+

2=
232−2{6} 23+5−26 
19 paź 15:19
Wiesław: I niestety nie mogę tego obliczyć... (ta na końcu miały być kwadraty)
19 paź 15:19