k Jula: Która z poniższych liczb leży najbliżej liczby 1 na osi liczbowej ? A. (25)−3 B. 1,4−1 C. 11−2 D. (112)−3
3 paź 20:15
Eta: (25−3 = (52)3 = 1258=...... 1,4−1 = (75)−1 = 57 11−2= 1121 (112)−3= (32)−3= (23)3 =...... podaj teraz właściwą odpemotka
3 paź 20:50
Jula: no ale te liczby musze doprowadzić do wspólnego mianownika prawda ? a ja nie wiem jaki jest wspólny mianownik 8, 7, 27 i 121 ;s
3 paź 21:13