Oblicz sumę długości krawędzi prostopadłościanu i jego pole. eMaciek: Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu oraz jego pole powierzchni całkowitej jeśli jego wymiary są kolejnymi wymiarami: a) ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie a1=7 i różnicy r=3 b)ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie a1=10 i ilorazie q=12
1 paź 21:17
AROB: a) Tu ciąg miał być z pewnością arytmetyczny. a1 = 7, r = 3 a2 = a1 + r = 7 + 3 = 10 a3 = a2 + r = 10 + 3 = 13 Wymiary prostopadłościanu są: a = a1 = 7 b = a2 = 10 h = a3 = 13 Sk = 4a + 4b + 4h = ...= 120 PC = abh = ... = 910
 1 
b) a1 = 10, q =

 2 
 1 
a2 = a1 * q = 10 *

= 5
 2 
 1 5 
a3 = a2 * q = 5 *

=

 2 2 
 5 
Wymiary są: a = 10, b = 5, h =

 2 
 5 
Sk = 4 * 10 + 4 * 5 + 4 *

= .....= 70
 2 
 5 
PC = 10 * 5 *

= 125
 2 
2 paź 02:19
Gosia: źle jest to rozwiązanie!
26 lut 18:26