funkcje trygonometryczne Madzik: Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 2 i 35. Oblicz sinusy kątów, jakie wysokość opuszczona na przeciwprostokątną tworzy z przyprostokatnymi tego trójkata. Z tw. Piagorasa przeciwprostokatna całego trójkata wyszła mi 7. Tylko jak to dalej ugryźć?
9 wrz 21:04
dero2005: rysunek c = a2 + b2 = 7
 a*b 6 
h =

=

5
 c 7 
 4 
x = a2 − h2 =

 7 
y = c − x =
 x 2 
sinα =

=

 a 7 
 y 3 
sin β =

=

5
 b 7 
9 wrz 21:27
narax: Skąd się bierze h = (a*b)/c ?
2 paź 23:37
pole:
 ab c*h 
P=

i P=

 2 2 
ab=c*h
 ab 
h=

 c 
2 paź 23:40
Mila:
 1 
PΔ=

a*b
 2 
albo
 1 
PΔ=

c*h
 2 
stąd:
1 1 

a*b=

c*h⇔a*b=c*h
2 2 
 a*b 
h=

 c 
2 paź 23:40
Eta: rysunek Inny sposób ( bez wyznaczania h
 35 2 
sinα=

, sinβ=

 7 7 
i po ptokach emotka
2 paź 23:54