Trójkąt ABC o bokach długości : Nieznajoma_1: Zad.1 Trójkąt ABC o bokach długości : AB=6, BC=5, AC=5.5 jest podobny do trójkąta DEF. Wiedząc,że średni bok trojkata DEF jest rowny najmniejszemu bokowi trojkata ABC podaj skale podobienstwa tych trojkatow oblicz obwod trojkata DEF Zad2. Trojkat rownoramienny o podstawie długosci 4 wpisany jesty w okrag o promieniu dlugosci 3. Oblicz pole tego trojkata Zad3. Trójkąt ABC o bokach długości : AB=10 BC=8 AC=9 jest podobny do trójkąta DEF.wiedząc,ze najwiekszy bok trojkata DEF jest rowny najmniejszemu bokowi trojkąta ABC podaj skale podobienstwa tych trojkatow oraz oblicz obwod trojkata DEF
27 wrz 12:05
Nieznajoma_1: Zad.1 Trójkąt ABC o bokach długości : AB=6, BC=5, AC=5.5 jest podobny do trójkąta DEF. Wiedząc,że średni bok trojkata DEF jest rowny najmniejszemu bokowi trojkata ABC podaj skale podobienstwa tych trojkatow oblicz obwod trojkata DEF Zad2. Trojkat rownoramienny o podstawie długosci 4 wpisany jesty w okrag o promieniu dlugosci 3. Oblicz pole tego trojkata Zad3. Trójkąt ABC o bokach długości : AB=10 BC=8 AC=9 jest podobny do trójkąta DEF.wiedząc,ze najwiekszy bok trojkata DEF jest rowny najmniejszemu bokowi trojkąta ABC podaj skale podobienstwa tych trojkatow oraz oblicz obwod trojkata DEF
27 wrz 12:25