Zadanie Kaasiaa: Prostokąt o bokach długości 6 cm i 12 cm jest podobny do prostokata o obwodzie 60 cm. Oblicz pole większego prostokata.
20 wrz 23:25
AROB: pomagam
20 wrz 23:39
AROB: Pierwszy prostokąt: a=12 cm, b=6cm Drugi prostokąt : ob1 = 60 cm ⇒ 2a1 + 2b1 = 60 ⇒ a1 + b1 = 30. A z pierwszego prostokąta mamy: a + b = 12 + 6 = 18
 a1+b1 30 5 
Można stąd obliczyć skalę podobieństwa: k =

=

=

 a+b 18 3 
P=ab = 12 * 6 = 72 [cm2]
 5 
P1 = k2 * P, więc P1 = (

)2 * 72 =200 [cm2]
 3 
20 wrz 23:49
Kaasiaa: Dziękii
20 wrz 23:53
AROB: emotka Powodzenia!
20 wrz 23:57