Pomocy >> Prawdopodobieństwa Maja: Spośród dwóch przeciwległych wierzchołków kwadratu o boku 2 i środków jego boków wylosowano trzy różne punkty. Oblicz prawdopodobieństwo, że są one wierzchołkami trójkąta , którego obwód jest mniejszy od 4
19 wrz 17:52
nalepek: rysunek na rysunku zaznaczylem wierchołki i środki boków kwadrata z ktorych będe korzystał Ω={ΔEBF, ΔEBG, ΔEBD, ΔEBH, ΔEFG, ΔEFD, ΔEFH, ΔEGD, ΔEGH, ΔEDH, ΔBFG, ΔBFD, ΔBFH, ΔBGD, ΔBGH, ΔBDH, ΔFGD, ΔFGH, ΔFDH, ΔGDH} |Ω|=20 A={ΔEBF, ΔGDH} |A|=2
 |A| 
P(A)=

 |Ω| 
 2 
P(A)=

 20 
 1 
P(A)=

 10 
19 wrz 18:57
Karol: żle, Bo A{ΔEBF, ΔGDH, ale jeszcze taką samą odległość ma ΔCFG i ΔAEH} Zatem |A|=4
 4 2 1 
P(A)=

=

=

 20 10 5 
Pozdrawiam
23 paź 20:01
Adam: @Karol Zadanie jest poprawnie rozwiązane. ΔCFG i ΔAEH nie bierzemy pod uwagę, ponieważ z treści zadania wynika, że możemy tworzyć trójkąty tylko przy pomocy 2 wierzchołków − w tym przypadku B i D. Pozdrawiam
6 lis 18:01