ILOCZYN SKALARNY WEKTORÓW [N[niebieski]] Maja: W równoległoboku ABCD punkty M i N są odpowiednio środkami boków AB i BC. Oblicz AM◯AN, DM◯DN, jeśli A(−3,−2) B(1,−2) C(6,3). ◯−oznacza znak iloczynu skalarnego wektorów
30 kwi 16:59