matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
ILOCZYN SKALARNY WEKTORÓW [N[niebieski]] Maja: W równoległoboku ABCD punkty M i N są odpowiednio środkami boków AB i BC. Oblicz AM◯AN, DM◯DN, jeśli A(−3,−2) B(1,−2) C(6,3). ◯−oznacza znak iloczynu skalarnego wektorów
30 kwi 16:59