matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
Zaadeneczko aaa: Wyznacz równanie prostej l, ktorej wspolczynnik kierunkowy jest rowny 23, wiedzac, ze do prostej l nalezy punkt P=(1,3). Zapisz równanie tej prostej w postaci ogólnej. a=23 P=(1,3) y=ax+b 3=23*1 + b b= −3 y= 233 DOBrzE to zrobilem?
16 kwi 17:52
Jasiu: dobrze
16 kwi 17:55
aaa: spasiba emotka
16 kwi 17:56