Właściciel kina zauważył, że przy cenie biletu wynoszącej 16zł na seans przychod asd: Właściciel kina zauważył, że przy cenie biletu wynoszącej 16zł na seans przychodzi średnio 100 osób, a każdorazowe podniesienie ceny biletu o złotówkę powoduje, że liczba widzów zmniejsza się o 5. Jaką cenę biletu należy ustalić, aby dochód kina był największy?
15 kwi 21:11
pigor: ..., widzę to np. tak : z warunków zadania : 16*100= 1600 zł − średni dochód właściciela kina i niech x − zmienna wzrostu ceny biletu x*1zł, to 16zł+x*1zł= 16+x = ? −szukana cena biletu taka, że f(x)=(16+x)(100−5x) = −5(x+16)(x−20) − funkcja kwadratowa, która osiąga wartość największą w xw=p=12(−16+20)= 2 , czyli odp. szukana cena biletu = 16+2= 18zł , wtedy dochód kina jest największy i wynosi f(2)= 18*90= 1620 zł − niewiele więcej od średniego, ale zawsze coś . ...emotka
16 kwi 00:26