mnożenie potęg o różnych podstawach alex: Witam, mam takie zadanie do wyliczenia: pewien obiekt składa się z 2 cześć. masa 1 części to 6,47 kg. objętość drugiego elementu wykonanego z aluminium to 4,44 * 104 m3. gęstość aluminium to 2,7
 kg 
* 103

 m3 
jaka jest całkowita masa.
 m 
wzór na gęstość to p=

, przekształcając wzór m= p*V, gdzie p to gęstość, a V to
 V 
objętość. zatem:
 kg 
m = 2,7 * 103

razy 4,44 * 104 m3= i tu mam problem, bo nie wiem czy dobrze
 m3  
myślę mnożąc to. mnożę 2,7 razy 4,44 = 11,988 kg, bo m3 się skróciły a z potęgami co robię? wydaje mi się, że odejmuje 3−4 = −1 czyli 11,988 razy 101 = 1,1988 − tyle wychodzi masa drugiego elementu zatem masa całkowita = 6,47 kg + 1,1988 = 7,6688 kg. proszę o odpowiedź
4 kwi 20:13