pomocy lola: Oblicz, bez użycia tablic trygonometrycznych i kalkulatora: a) cos00 + sin4500 − sin2700 − tg3600 b) sin1800 + cos4500 + cos5400 + sin6300 c) cos7200 + cos9000 − ctg2700 − tg3600 d) tg3600 + ctg(−900) + tg7200
20 mar 22:43
20 mar 22:43
Dres: Mówiąc ogólnie, wzory redukcyjne tworzymy w taki sposób. Przy nieparzystych wielokrotnościach kπ2 zmieniamy funkcję na kofunkcję (sin na cos, tg na ctg), przy parzystych zostajemy przy danej funkcji emotka Znaki bierzemy oczywiście ze świetnie znanego wierszyka!
20 mar 23:41