matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
pomocy lola: Oblicz, bez użycia tablic trygonometrycznych i kalkulatora: a) cos00 + sin4500 − sin2700 − tg3600 b) sin1800 + cos4500 + cos5400 + sin6300 c) cos7200 + cos9000 − ctg2700 − tg3600 d) tg3600 + ctg(−900) + tg7200
20 mar 22:43
20 mar 22:43
Dres: Mówiąc ogólnie, wzory redukcyjne tworzymy w taki sposób. Przy nieparzystych wielokrotnościach kπ2 zmieniamy funkcję na kofunkcję (sin na cos, tg na ctg), przy parzystych zostajemy przy danej funkcji emotka Znaki bierzemy oczywiście ze świetnie znanego wierszyka!
20 mar 23:41