UKŁADY NIERÓWNOŚCI Hemp7774: rysunekOPISZ UKŁADEM NIERÓWNOŚCI ZBIÓR PUNKTÓW NA RYSUNKU
17 mar 18:02
krystek: Napisz równania prostych zawierających boki trójkata i opisz nierównościami y> .. y>.. i y<.. Jeżeli z brzegiem to y≥.. y≥.. i y≤...
17 mar 20:27