procent skladany - kapital Vinga: Do banku wpłacono 2000zł na 2 lata przy rocznej stopie procentowej 6%. Ile będzie wynosił kapitał po upływie tego okresu, jeżeli odsetki są kapitalizowane: a) co pół roku, B) co kwartał c) co miesiac?
16 mar 18:48
dero2005: V = Vo(1+rm)m*n gdzie V − kapitał po czasie Vo − kapitał wpłacony r − stopa procentowa m − ilość kapitalizacji w roku n − ilość lat a) Vo = 2000 r = 0,06 m = 2 n = 2 V = 2000(1+0,062)2*2 = 2000(1,03)4 = 2000*1,12550881 = 2251,017 b) Vo = 2000 r = 0,06 m = 4 n = 2 V = 2000(1 +0,064)4*2 = 2000(1,015)8 = 2000*1,12649 = 2252,985 c) Vo = 2000 r = 0,06 m = 12 n = 2 zrób sam(a)
16 mar 19:08
Beti: Kp = 2000 zł n = 2 lata r = 6% = 0,06 a) m = 2 (będą dwie kapitalizacje odsetek w ciągu roku)
 r 
mamy wzór: K = Kp(1 +

)n*m
 m 
podstawiamy:
 0,06 
K = 2000(1 +

)2*2 = 2000(1 + 0,03)4 = 2000*1,034 = ...
 2 
b) m = 4 c) m = 12
16 mar 19:10