matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
trójkąty przystające ilona: w trójkącie prostokątnym ABC punkt D jest środkiem przeciwprostokatnej AB. Punkt E należy do przyprostokatnej AC oraz ED ⊥ AC. Wykaż że trójkąty ADE i DCE są przystające.
6 mar 16:10
Mati_gg9225535: rysunekD− środek okręgu opisanego |AD| = |CD| = R ΔACD jest równoramienny więc DE to wysokość dzieląca AC w punkcie E na 2 połowy zatem |CE| = |AE| Zatem ΔADE = ΔDCE
6 mar 16:29