trójkąty przystające ilona: w trójkącie prostokątnym ABC punkt D jest środkiem przeciwprostokatnej AB. Punkt E należy do przyprostokatnej AC oraz ED ⊥ AC. Wykaż że trójkąty ADE i DCE są przystające.
6 mar 16:10
Mati_gg9225535: rysunekD− środek okręgu opisanego |AD| = |CD| = R ΔACD jest równoramienny więc DE to wysokość dzieląca AC w punkcie E na 2 połowy zatem |CE| = |AE| Zatem ΔADE = ΔDCE
6 mar 16:29