proszee ; < SłodkaMammba: 1.Podstawa fontanny ma kształt połowy koła. Pole powierzchni tej podstawy jest równe 6,93m2. Czy zaprojektowana w ten sposób fontanna zmieści się na wyznaczonej w parku powierzchni w kształcie prostokąta o wymiarach 2,5m ×4m? Przyjmij, że π ≈ 22/7 (to jest ułamek 22/7) . Zapisz wszystkie obliczenia i uzasadnij odpowiedź. Funkcja jest określona wzorem y = x−3 2 . Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie liczby. Wartość funkcji dla argumentu 1 wynosi . . . . . . . . . . . . . . . Funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu . . . . . . . . . . . . . . . Do wykresu tej funkcji należy punkt A = (−9, . . . . ). 3. Jacek miał dwa naczynia w kształcie sześcianu; jedno o krawędzi 3 dm, a drugie o krawędzi 5 dm. Do mniejszego sześcianu nalał wody do pełna, a następnie przelał ją do większego sześcianu. Uzupełnij zdania. Zapisz obliczenia. a) Objętość małego sześcianu wynosi . . . . . . . . . . . . . . litrów. b) Woda w dużym sześcianie będzie sięgać na wysokość . . . . . . . . . . . . . . cm.
28 lut 21:32