dodawanie i odejmowanie ułąmków dziesiętnych ToĆkA: Odgadnij zasadę obliczenia kolejnych liczb i uzupełnij liczby w prostokątach. Konieczne obliczenia możesz wykonać pod rysunkiem 0,11 0,2 0,3 ..... 0,6 0,25 0,31 0,5 ...... 0,75 0,85 ..... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ...... ...... 8,86 poprosze z obliczeniami nawet nei wiem jak to ogarnąć...
27 lut 16:17
PW: Słyszałaś o trójkącie Pascala? Zasada jest taka sama w tym zadaniu − sumujemy dwie kolejne liczby i piszemy piętro niżej między nimi.
27 lut 16:22
asdf: 0,31 = 0,11 + 0,2 0,5 = 0,2 + 0,3 cos powinienes zauważyć emotka
27 lut 16:23