matemaTYKA LOGARYTMY nord221: Zad.1. Stront − 90 ma okres połowicznego rozpadu T=28 lat. po jakim czasie początkowa masa próbki tego izotopu zmniejszy się o 75%, a po jakim czasie o 87,5% ? ______________________________________________________________________________ Zad.2. Oblicz okres połowicznego rozpadu jodu −131 jeśli z próbki o masie 4,8 g, po 16 dniach pozostało 1,2 g.
25 lut 16:12
nord221: Czy ktoś potrafi rozwiązać oto te dwa zadania z matematyki dla klasy 2 liceum ? Własności logarytmów: Stront − 90 ma okres połowicznego rozpadu T=28 lat. po jakim czasie początkowa masa próbki tego izotopu zmniejszy się o 75%, a po jakim czasie o 87,5% ? ______________________________________________________________________________ Zad.2. Oblicz okres połowicznego rozpadu jodu −131 jeśli z próbki o masie 4,8 g, po 16 dniach pozostało 1,2 g.
25 lut 16:54
Mateusz: zgodnie z definicją okresu połowniczego rozpadu mog zapisac:
 N0 N0 N0 
N0 2 4 8 
 7 7 
87,5%=

czyli

N0 jąder ulega rozpadowi czyli w czasie 3T1/2 na pierwszy
 8 8 
podpunkt juz analogicznie udzielisz odpowiedzi zad 2) m=m0U({1}{2})t / t/12 a wiec...
 1 
4,8(

)16/t1/2=1,2 musisz wyznaczyc t/12 np logarytmując obustronnie
 2 
25 lut 17:02