Stereometria Ratarcia: Prosta k przebija płaszczyznę π w punkcie A. Punkt B należy do prostej l ,która jest rzutem prostokątnym prostej k na płaszczyzną π oraz |AB|= 8cm. Mógłby mi to ktoś zobrazować ? Bo mam z tym problem.
28 sty 17:28
Ratarcia: już nieaktualne emotka
28 sty 17:45