matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
pola figur podobnych Julinka: rysunekDwa widoczne na rysunku wielokąty są podobne. a) Oblicz pole większego czworokąta, jeśli wiadomo, że pole mniejszego czworokąta wynosi 4, a punkty A i B są środkami boków większego czworokąta? b) Oblicz pole większego trójkąta, jeśli wiadomo, że pole mniejszego trójkąta wynosi 3, a długość odcinka KL stanowi połowę długości odcinka LM? Mogę prosić o wyjaśnienie, bo nie wiem jak to zrobić...
23 sty 17:42
dewe: 2 52 210 210 a2 a2 a25 a25 2 √2 81 √81 Kliknij po więcej przykładów Twój nick
24 sty 15:30
T: ... skala podobieństwa się kłania −emotka
24 sty 15:44
klhu: ΩΔ
8 sty 16:23