Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt P(-3, -1) i prostopadłej do p Pawelxx: Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt P(−3, −1) i prostopadłej do prostej l. l: 3x + 5y − 1 = 0 Proszę o pomoc.
3 sty 23:44
Dominik:
 1 

x + 5y + c = 0
 3 
 1 

*(−3) + 5 * (−1) + c = 0
 3 
wyznacz c i podstaw pod 1 rownanie
3 sty 23:48
Janek191: P = ( − 3; − 1) l : 3 x + 5y − 1 = 0 Zapisuję równanie prostej l w postaci kierunkowej: 5y = −3 x + 1 y = (−3/5) x + 1/5 a = − 3/5 Warunek prostopadłości prostych: a*a1 = − 1 zatem ( − 3/5)*a1 = − 1 a1 = 5/3 Równanie dowolnej prostej prostopadłej do danej: y = a1 x + b1 czyli y = ( 5/3) x + b1 Ma ona przechodzić przez P = ( − 3; − 1) , więc − 1 = (5/3)*(−3) + b1 − 1 = − 5 + b1 −1 + 5 = b1 b1 = 4 zatem Odp. y = (5/3) x + 4 ===================== 3 y = 5x + 12 5x −3y + 12 = 0 − postać ogólna równania =========================================
3 sty 23:54
Pawelxx: Po podstawieniu mam (4 to C): − 1/3x + 5y + 4 = 0 A w kluczu jest odpowiedź: y = 5/3x + 4 Co powinienem zrobić?
3 sty 23:58
Pawelxx: Dzięki @Dominik i @Janek191.
3 sty 23:59
Mila: rysunek
 3 1 
l: 3x + 5y − 1 = 0 [5y=−3x+1;y=−

x+

]
 5 5 
k: 5x−3y+C=0 prostopadła do prostej l 5*(−3)−3*(−1)+C=0 −15+3=−C −12=−C C=12
 5 
k:5x−3y+12=0 [−3y=−5x−12; y=

x+4]
 3 
k⊥l
4 sty 00:00
Pawelxx: Dziękuję @Mila.
4 sty 00:13
Mila: emotka
4 sty 00:20