mam problem z tymi zadaniami pomożecie Justyna: 1) W jakim wielokącie wypukłym suma miar kątów wewnętrznych jest równa 2160 stopni. 2) Oblicz miary kąta wewnętrznego, 10−kąta foremnego. 3) Różnica miar kątów przeciwległych trapezu równoramiennego wynosi 30 stopni.Podaj miarę kątów trapezu. 4) W trapezie równoramiennym miara kąta ostrego jest 60 stopni.Wysokość trapezu 3 pierwiastki z 3,a długość przekątnej jest 2 pierwiastki z 19.Podaj obwód trapezu. 5) Wysokośc równoboku spuszczona z wierzchołków kąta rozwartego tworzy z jego ramienia kąt o miarze 72 stopnie.Podaj miary kątów równoległoboku. 6)Podaj długośc boku kwadratu jeśli długośc środka jednego boku od końca przeciwległej na boku jest 3 pierwiastek z 5. 7) W jakiej skali należy przekształcić prostokąt F którego wymiary są równe 2cmx5cm,aby otrzymać prostokąt F' o obwodzie 12 cm. 8) W kwadracie o polu 10 cm kwadratowych połączono kolejno środki boków.Oblicz pole wyznaczonego w ten sposób czworokąta.
30 lis 09:04
aniabb: suma kątów to n*180°−360° a) n*180°−360° = 2160 ⇒ n= 14 b) 180°−360°/10 = 144° c) α+β=180° α−β=30° więc α=105° β=75°
30 lis 09:53
Mila: rysunek 7) a=5 ; b=2 obw=2a+2b=10+4=14 stosunek obwodów figur podobnych jest równy skali podobieństwa.
Obw.F' 

=k
ObwF 
12 

=k
14 
 6 
k=

 7 
 6 
a'=

a
 7 
 6 
b'=

b
 7 
30 lis 13:12
Mila: rysunek8)
 1 1 
b2=(

a)2+(

a)2
 2 2 
 1 
b2=

a2
 2 
 1 
b2=

*10=5
 2 
II sposób: obliczamy pole małego kwadratu, jak pole rombu o przekątnych równych a
 1 1 
P=

a*a=

a2=5
 2 2 
30 lis 13:18
Mila: 6) napisz dokładnie treść.
30 lis 13:19