kapitalizacja szu: Kwotę 10000 zł wpłacamy do banku na 4 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 3%. Po 4 latach kwotę na rachunku będzie można opisać wzorem: D.10000 * (1,0075)16 − to jest odpowiedz, mogę prosić o wytłumaczenieemotka
26 lis 19:54