Zbiór (−∞ , −8> U <-4 ,+ ∞) jest rozwiązaniem nierówności Iza: Zbiór (− , −8> U <−4 ,+ ) jest rozwiązaniem nierówności
26 lis 13:46
Piotr: (x+8)(x+4) ≥ 0
26 lis 13:47