ABCD: Właściciel kina stwierdził, że przy cenie biletu wynoszącej 10zł, na seans przychodzi średnio 1000 osób, a podniesienie ceny biletu o każdą złotówkę powoduje, że liczba widzów zmniejsza się o 5. Jaką cenę biletu należy ustalić, aby dochód był największy?
10 cze 14:37
Jakub: Zadanie optymalizacyjne dla funkcji kwadratowej (zobacz zadania-50) x - o ile złotówek właściciel podniósł cenę biletu 5x - tyle widzów mniej przyszło jak podniósł cenę o x złotówek 1000-5x - tyle widzów przyszło (1000-5x)x - taki jest dochód właściciela kina f(x)=(1000-5x)x Trzeba sprawdzić gdzie funkcja f(x) ma największą wartość. Szukasz wierzchołka funkcji kwadratowej tak jak tutaj 600.
10 cze 16:49
5:
11 cze 18:19