Zbiory Machine: Udowodnij, że A∩B⊆A Czy można to zapisać tak? Skoro x∊A∩B to jest to równoważne z definicji przekroju x∊A ∧ x∊B, co w szczególności oznacza że x∊A czyli A∩B⊆A.
18 lis 13:18
Basia: dobrze; zapis formalny [ x∊A∩B ⇔ x∊A ∧ x∊B ⇒ (na mocy reguły odrywania) x∊A ] ⇔ A∩B⊆A
18 lis 13:21
Machine: Ponownie dziękuję bardzo emotka
18 lis 13:24
ite: Czy tu nie została zastosowana reguła opuszczania koniunkcji?
14 sie 09:36
ABC: reguła p⋀q ⇒p − przeważnie tak się nazywa jak pisze ite 9:36
14 sie 16:42