wykaż. że... Jagoda: Wykaż że reszta z dzielenia przez 16 sumy kwadratów czterech kolejnych liczb parzystych jest równa 8.
12 lis 20:31
Maslanek: (2k)2+(2k+2)2+(2k+4)2+(2k+6)2 = 16k2+48k+56=16(k2+3k+3)+8.
12 lis 20:33
Jagoda: dziieki emotka
12 lis 20:36