kasia: Pewna firma zatrudnia 120 osób w czterech oddziałach znajdujących się w różnych miastach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w I oddziale wynosi 2400zl , w II − 2800 , w III − 3200 , w IV − 4000. Rozkład zatrudnienia [z diagramu] wynosi − dla oddziału I − 40% , II − 20% , III − 30% i IV − 10%. Jak zmieni się średnie wynagrodzenie [które po obliczeni wynosi 2880zl]w tej firmie, jeśli w I oddziale zatrudnienie zmniejszy się o 25%, a średnia zarobków w tym oddziale nie ulegnie zmianie
8 lis 19:03
Nienor: W pierwszym dziale pracuje: 120*0,4=48, po zmniejszeniu o 25% będzie 48*0,75=36 osób, wtedy w firmie pracuje 108 osób. I przed zmianą 48*2400=115200 II 120*0,2=24 24*2800=67200 III 120*0,3=36 36*3200=115200 IV 120*0,1=12 12*4000=48000
 48000+115200+67200+115200 
śr=

=3200
 108 
8 lis 19:12
kasia: odp. to będzie wyższe o 55,33zl?
8 lis 19:17