pomóżcie wilczy: Z wieży o wysokości h rzucono jednocześnie dwa ciała: jedno pionowo w górę z szybkością v1 i drugie w dół z szybkością v2. Obliczyć odstęp czasu Δt oddzielający momenty upadku tych ciał o ziemię. Opór powietrza zaniedbać.
7 lis 19:46
aniabb: t=2*v1/g
7 lis 19:47
wilczy: a jak do tego dojść? proszę
7 lis 19:49
aniabb: chyba za szybko skróciłam czas lotu do góry i w dół na wysokość h (podwójny czas spadania) t=2v1/g
 v2−2gh−v2 
czas spadania z wysokości h h=vt+gt2/2 więc t=

 g 
 v12−2gh−v12 v22−2gh−v22 
Δt = 2v1/g +


 g g 
7 lis 19:58
wilczy: ok emotka dziękuję
7 lis 20:03
wilczy: a zrobiłabyś jeszcze to zadanie? Ciało zostało wyrzucone z wieży o wysokości H=20 m pod kątem α=30ο od poziomu w górę, z prędkością początkową v=30 m/s. Zaproponować odpowiedni układ odniesienia. Wyrazić w tym układzie warunki początkowe w postaci wektorowej. Podać wektorowe równanie toru. Zapisać warunek upadku ciała na ziemię. Znaleźć równanie krzywej opisującej tor, obliczyć maksymalną wysokość oraz zasięg ruchu
7 lis 20:03
wilczy: ładnie was wszystkich proszę emotka
7 lis 20:11
aniabb: masz w tym drugim poście ..z grubsza
7 lis 20:18
7 lis 20:18
wilczy: bardzo Ci dziekuje
7 lis 20:25
wilczy: i jeszcze mam jedno zadanie, pewnie bardzo łatwe będzie dla Ciebie Pocisk wystrzelono z szybkością v0 pod kątem θ do poziomu. Po czasie t0 = 10 s pocisk uderzył w Ziemię w odległości l = 2 km od miejsca wystrzału. Znaleźć v0, θ i maksymalną wysokość h, na jaką pocisk wzniósł się w czasie lotu. Opór powietrza zaniedbać, a przyśpieszenie ziemskie przyjąć równe g = 10 m/s2.
7 lis 20:26
aniabb: wykorzystaj te wzory co napisałam wstawiając te dane
7 lis 20:32
wilczy: ok te z poprzedniego zadania, już rozumiem
7 lis 20:33
wilczy: A jak jeszcze chciałoby CI się koleżanko jakies ciekawe zadania robic to jeszcze mam takie 2 kosmiczne 1. Opisać wektorowo ruch “jednostajny” po okręgu o promieniu r = 3 m z częstotliwością 1/20 s−1 w układzie współrzędnych związanym z punktem na okręgu. Znaleźć w tym układzie wektory położenia, prędkości i przyspieszenia w chwili t1 = 5 s, jeśli w chwili t0=0 s ciało znajdowało się w początku układu współrzędnych. Znaleźć wektory położenia, prędkości i przyspieszenia średniego w przedziale od t0 do t1. Wyniki zobrazować graficznie. 2. Opisać wektorowo ruch (i) kamyka który wbił się w bieżnik opony 155x13 (promień r=32 cm ) oraz (ii) ruch końca wentyla tej opony w układzie współrzędnych (nieruchomym) związanym z drogą, dla samochodu poruszającego się ze stałą prędkością v= 60 km/godz. (Wskazówka: ruch ten jest złożeniem ruchu obrotowego i postępowego, krzywa opisująca tor nazywa się cykloidą). Naszkicować tor ruchu. Obliczyć a i v. Dla przypadku (i) przedyskutować kiedy prędkość i przyspieszenie są najmniejsze i największe.
7 lis 20:52
aniabb: rysunekokres 20s t=5s ⇒ 1/4 obrotu wektor położenia [3;3] wektor prędkości [0,3π ; 0] wektor przyśpieszenia [0 ; 0,03π2] nad średnimi muszę pomysleć
7 lis 21:01
wilczy: chyba będe musiał Ci sie jakoś odwdzięczyć za te zadania emotka
7 lis 21:13
aniabb: rysunekcykloida v=60km/h =16,66m/s s=2πr=2*3,14*0,32m=2m T=s/v = 2/16,66 =0,12s vmax=33,33m/s vmin=0m/s a=v2/r = 868m/s2 dla wentyla będą na dole pętelki ..chyba nie narysuję bo nie ma danych
7 lis 21:16