zad bak: Trzy banki podają różne informacje o stopie procentowania: Bank A:U nas oprocentowanie roczne wynosi 14%. Bank B:U nas oprocentowanie wynosi 13%,ale odsetki dopisujemy co pół roku. Bank C:U nas oprocentowanie wynosi 12%, ale odsetki dopisujemy co kwartał. W których z tych banków najkorzystniejsze jest umieszczenie rocznej lokaty w wysokości 10 000 zł?
8 maj 12:24
Gość12: w banku C ponieważ odsetki są naliczone są co kwartal. Możesz to udowodnić licząc : 10 000 x 14% = 1400 zł odsetek w banku A 10 000 x 13% = 1300 zł po pół roku (10 000 + 1 300) = 11 300 x 13% = 1469 po roku czyli łącznie masz 1300 + 1469 = 2769 zł odsetek po roku w baku b i w baku C masz naliczane trzy razy w rok wiec jest jeszcze wiecej
8 maj 12:33
bak: dziękujeemotka
8 maj 12:35
Gość12: ale oblicz sobie jeszcze C emotka
8 maj 12:36
bak: nio wiem
8 maj 12:56
Bogdan: Jeśli kapitalizacja lokaty bankowej jest m razy w roku, roczna stopa procentowa = p%, liczba lat lokaty = n (n nie musi być całkowite), K − kwota wpłaty, KK − kwota końcowa, to:
 
p 

m 
 
KK = K * (1 +

)mn
 100 
Przyjmujemy, że obliczamy kwotę po roku. Bank A: K = 10000, p = 14, m = 1, n = 1
 
14 

1 
 
KK = 10000 * (1 +

)1*1 = 10000 * 1,141 = 11400 zł.
 100 
Odp. Najkorzystniej jest ulokować 10000 zł w banku A. Bank B: K = 10000, p = 13, m = 2, n = 1
 
13 

2 
 
KK = 10000 * (1 +

)2*1 = 10000 * 1,0652 = 11342,25 zł.
 100 
Bank C: K = 10000, p = 12, m = 4, n = 1
 
12 

4 
 
KK = 10000 * (1 +

)4*1 = 10000 * 1,034 = 11255,09 zł.
 100 
8 maj 13:20