Justyna: Na okręgu o promieniu 2 cm opisano trójkąt prostokątny. Jedna z przyprostokątnych ma długość 5 cm. Oplicz pole tego trójkąta. Pomoże ktoś?
20 maj 09:36
xpt: r=2cm a=5cm b=? - druga przyprostokątna c=a2+b2 - z twierdzenia pitagorasa r=(a+b-c)/2 - wzór na długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny podstawiasz za c do zworu na r warość a2+b2 i masz równanie z 1 niewiadomą - obliczasz b i podstawiasz do wzoru na pole emotikonka
20 maj 11:22
Justyna: Dzięki emotikonka
20 maj 13:18