matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
planimetria Monia: Bok rombu ma długość 5, a wysokość rombu 4. oblicz długośći przekątnych
12 maj 15:02
Mila: Oblicz pole rombu na dwa sposoby:
 1 
a*h=

e*f
 2 
potem skorzystaj z tw. Pitagorasa
12 maj 15:12
sylwia: Stosunek pól trzech parami stycznych zewnętrznie okregow wynosi 1:4:9, uzasadnij że srodki tych okregow sa wierzchołkami trojkąta prostokątnego.
12 maj 15:34