Pomocy :( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe x=−3 oraz x=2. Funkcje f mozemy zapisac wzorem A) f(x)= x2+x−6 B) f(x)= x2 −x+6 C) f(x)=x2+2x−3 D) f(x)= x2−3x+2
20 kwi 07:10
anmario: A
20 kwi 07:45