matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
równania kasia: dane są proste o równaniach 2x − y − 3 = 0 i 2x − 3y − 7 = 0 zaznacz w prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie kąt opisany układem nierówności : 2x − y − 3 ≤ 0 2x − 3y −7 ≤0
14 kwi 23:06
paweł: rysunek
14 kwi 23:14
ania: czy to aby na pewno jest dobrze?
14 kwi 23:18
Gustlik: rysunekTrzeba doprowadzić te nierówności do postaci kierunkowej − zrobić z nich funkcje liniowe: 1) 2x − y − 3 ≤ 0 −y≤−2x+3 /:(−1) y≥2x−3 2) 2x − 3y −7 ≤0 −3y≤−2x+7 /:(−3)
 2 7 
y≥

x−

 3 3 
15 kwi 01:30
Gustlik: Kąt musi być z drugiej strony niż narysował to Paweł.
15 kwi 01:30