dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji y=f(x) jest zbiór wszystkich l bum : f(x)=mx2−8x+4m dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji y=f(x) jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych?
14 kwi 12:59
ICSP: mx2 − 8x + 4m ≥ 0 zajdzie dla : m >0 Δ ≤ 0
14 kwi 13:00