matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
Co to jest trójmian kwadratowy ? geodeta: Określ wartość współczynnika b, aby trójmian kwadratowy w postaci f(x)=x2−bx+4 posiadał co najwyżej jedno miejsce zerowe.
11 kwi 15:48
geodeta: dodam, że b∊(−4;4)
11 kwi 15:51
geodeta: to jest odpowiedź jednak nie wiem jak obliczyć
11 kwi 15:52
geodeta:
11 kwi 16:06
pigor: ... otóż, ... co najwyżej ...to znaczy 0 lub 1 miejsce zerowe , a ponieważ tu a=1≠0 i nie zależy od b , tak aby trójmian stał się dwumianem f(x)=bx+c, który mógłby mieć jedno miejsce zerowe (... emotka nie utożsamiać go z jednym miejscem zerowym trójmianu kwadratowego gdy a≠0) , to warunki zadania spełnia tylko nierówność : Δ< 0 ⇔ (−b)2−4*4< 0 ⇔ b2<16 ⇔ |b|< 4 ⇔ −4< b ≤ 4 ⇔ b∊(−4;4) . ... emotka
11 kwi 16:42