Funkcja trygonometryczna Jola: a) Jeśli dla kąta ostregoα spełniona jest równość tgα=sin20º/sin70º, to: A= α∊<0º;30º> B=α∊<30º,45º> C=α∊<45º,60º> D=α∊<60º,90º> b) Dla dowolnego kąta ostrego α wyrażenie cosα*tgα/sinα jest równe: A=sin45º B=√2sin45º C=cos60º D=1/2cos60º c) Dany jest trójkąt ABC w którym |AB|=6cm, |AC|=2√2 cm, a kąt CAB ma miarę 60º. Pole tego trójkąta jest równe: A=6cm2 B=6√2cm2 C=6√3cm2 D=3√2cm2 pomoże ktoś? z funkcji trygonometrycznej leże totalnieemotka
10 kwi 16:45
Jola: nikt? ; (
10 kwi 17:05